Klik hier voor meer informatie
Partycenter de Kruisweg
Kruisweg Marum
Kruisweg 1
9363 AA  Marum

Tel: 0594-641202
info@kruiswegmarum.nl
www.kruiswegmarum.nl
BVM
Voorzitter: Jan de Bruin 0594-642964
Secretaris: Linda de Bruin  
Penningmeester: Lodewijk Vogelzang 06-54343932
PR Elly Veenstra  
Webmasters: Reinder Reinders 06-13244193
  Gerard Nauta 0594-712037